Pages

Sunday, June 29, 2014

World Cup Soccer Ball Nail Art

Purchased by me / Kjøpt av meg
(Green: "No 63" by Kubiss. Nail art done with acrylic paints)I started with the green nail polish base, added quick drying top coat and let it have plenty of time to fully dry. Then, I made a DIY nail vinyl sticker, in two parts, that I used as a stencil to paint the soccer ball. I first painted the white part with the first vinyl stencil, let it dry, and then I painted the black "blocks" on the ball using the second vinyl stencil. I went in with black acrylic paint and drew the lines connecting the blocks, and drew in the dashed lines showing the movement of the ball. I finished with another layer of top coat.
-----------------------------------------------------------------
Jeg startet med en grønn lakk som base, tok på rask tørkende overlakk og ga det god tid til å tørke fullstendig. Deretter lagde jeg et egenlaget vinyl-klistremerke, i to deler, som jeg brukte som stensiler for å male fotballen. Jeg malte først den hvite sirkelen med den ene stensilen, lot det tørke, og malte så de svarte feltene med hjelp av den andre stensilen. Jeg brukte så svart maling til å male de tynne linjene som binder sammen de svarte feltene på ballen, og malte stiplete linjer for å vise ballens bevegelse. Jeg avsluttet med et siste lag med topplakk.


Thanks for stopping by my blog today! / Takk for at du stakk innom bloggen min i dag!
- Marie

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for leaving me a comment! Please do not be alarmed when your comment does not appear right after you have posted it. That happens because I approve all comments via email, to screen out spam. I look forward to reading what you have to say =)