Pages

Saturday, March 7, 2015

First Impression - UberChic Nail Stamping Plates

Purchased by me / Kjøpt av meg
(Green: "Tracie" by Zoya. Grey stamping polish:"34 Dark Grey" by Mundo de Uñas. Stamping plate used: "Plate 1-01" by UberChic Beauty )

Today I want to share with you some of my thoughts on a new stamping plate company I recently came across, UberChic Beauty. I was really excited about the plates when I first saw them on their website, and went ahead and purchased a few to try out.

The company right now offers two stamping plates collections, each one has three stamping plates in it. Each collection retails for $24.99, excluding shipping. You can check out all the image plates here.
/

I dag vil jeg dele med dere noen av mine tanker om en ny stempelplate bedrift som jeg nylig snublet over, nemlig UberChic Beauty. Jeg ble veldig opprømt over disse platene når jeg så dem første gang på deres nettside, og kjøpte raskt et par plater å teste ut.
Bedriften har for tiden to kolleksjoner/pakker med stempelplater, og hver av kolleksjonene har tre stempelplater i seg. Hver kolleksjon koster $24.99, ikke inkludert portokostnader. Men de sender til Norge dere, med flat-rate shipping på $10 uansett hvor mye du kjøper =) Du kan sjekke ut alle stempelplatene deres her.



This is the collection I purchased. I love the variety of images on these plates, with many unique prints to choose from =)

I emailed the company and asked if I could use their product images on my blog, and they graciously said yes. The following images are all from the UberChic website, all showing the same collection.
/
Dette er kolleksjonen som jeg kjøpte fra dem. Jeg synes variasjonen av mønstre og bilder er flott, og det er så mange unike mønstre å velge mellom =)
Jeg sendte dem en mail og spurte om jeg kunne på låne produktbildene deres for å vise her på bloggen, og de var så hyggelige og sa at det var greit. Så alle bildene nedover er lånt fra UberChic sine nettsider, og de viser alle samme kolleksjon.





As you can see, these plates have mostly large full-nail images, with a few single images mixed in. The full-nail images measure 1,7 by 2,1 cm, and the entire plate measures 9,5 by 14,5 cm.
In comparison, MoYou London's XL images measure 1,5 by 2 cm and their full plates are 6,5 by 12,5 cm in size.
/
Som du kan se, så har disse platene flest heldekkende mønstre som passer en hel negl, med et par små enkeltmotiver ekstra. De heldekkende mønstrene måler 1,7x2,1 cm, og hele platen måler 9,5x14,5 cm.
Hvis man ser dette opp imot MoYou London sine XL mønstre, så måler de kun 1,5x2 cm, og hele MoYou London platene er 6,5x12,5 cm store.

Price-wise, the cost of each full-nail image from UberChic is approximately $0.35. The cost of each full-nail MoYou London image is, in comparison, approximately £0.41 - which is about $0.61. For this calculation, I have not taken into account shipping costs. And hopefully, I haven't made any errors in my math either...
/
Prismessig, så er kostnaden for hvert heldekkende mønster fra UberChic omtrent $0,35. Kostnaden for hvert heldekkende MoYou London mønster er, for å se forholdet mellom de to, omtrent £0,41, som igjen er omtrent $0,61. Her har jeg ikke tatt med kostnader for porto. Og forhåpentligvis har jeg heller ikke gjort noen feil i mine utregninger...


As for the quality of the etched images, and how well they stamp, I have had success with most of the images I've tried. I have tried a couple of the images, but far from all of them. A few of the images, though, I have had problems with transferring well to my stamper. Whether the problems are because of the stamper I use (Creative Shop stamper), or the etching of the stamping plates, I do not know. I had problems picking up the top part of one of the more fine lined images, a droplet-ish image. It is the third image from the top in the outer right column on plate 1-03. It seems some of the lines on that image are thinner on the top of the image, than on the bottom, which might be why it gave me some problems.
I also had major issues when trying some of the more solid images, specifically the solid rose image on plate 1-02 and the starburst solid pattern image on plate 1-03. I emailed UberChic Beauty and asked about the problems I was having with the solid images, and they told me that they indeed were tricky images. They said that while some people were able to get them to work, others unfortunantely were not. They also said that they have decided to avoid similar large etched images in their future releases. The reply from the company was really quick, by the way, and the lady I spoke to seemed really nice and interested in helping me =)
/
Så vil jeg fortelle litt om kvaliteten av de graverte linjene som er i motivene på platene, og hvor enkle de er å stemple med. Jeg har hatt suksess med de fleste av motivene og mønstrene jeg har prøvd, men jeg har langt ifra fått tid til å prøve alle. Noen av mønstrene jeg har prøvd, har jeg hatt problemer med å få overført til stempelhodet intakt. Om det er på grunn av stempelhodet/stempleren jeg bruker (Creative Shop stempleren), eller om det er på grunn av kvaliteten på de graverte linjene i mønstrene, det vet jeg ikke. Jeg har hatt problemer med å overføre den øverste delen av et mønster med tynne linjer, et dråpe-liknende mønster. Det er det tredje mønsteret fra toppen på kolonnen helt til høyre på plate 1-03. Det ser ut som at linjene i mønsteret er tynnere mot toppen, noe som kan være litt av grunnen til at jeg fikk problemer.
Jeg hadde også store problemer når jeg prøvde noen av de mer solide mønstrene med store åpner flater som stempellakken måtte fylle, spesifikt den solide rosen på plate 1-02 og mønsteret med stjerneformer iblant store tomme flater på plate 1-03. Jeg sendte UberChic en mail og spurte om de problemene jeg hadde med de solide mønstrene/mønstrene med store åpne flater, og de svarte at de mønstrene absolutt var noen av de mer vanskelige å jobbe med. De fortalte at noen får til å bruke dem, mens andre dessverre ikke får dem til å fungere. De sa også at de har bestemt seg for å unngå slike typer mønstre i sine fremtidige kolleksjoner. Responsen til min mail kom raskt, forresten, og damen jeg pratet med virket veldig hyggelig og interessert i å hjelpe meg =)


All in all, I am very excited about this new company and their stamping plates. I love many of the images on the plates, I love their lower pricepoint, and I look forward to seeing what the future holds as for new releases from them at a later time =)

Today is my birthday, and while I didn't think to add UberChic Beauty's Collection 2 stamping plates to my wishlist (which would have made a wonderful gift =), I do have a birthday manicure planned for later on today using one of my UberChic plates. I hope it will turn out great =)


Oh, and if you want to check out UberChic Beauty's websites, you can click here:
http://uberchicbeauty.com/ 

/
Alt i alt, så er jeg veldig interessert i denne nye bedriften og deres stempelplater. Jeg liker godt mange av deres mønstre, deres lavere pris, og jeg gleder meg til å se hva mer de kommer med i fremtiden i form av nye stempelplater =)

I dag er det min bursdag, og selv om jeg ikke tenkte på å sette UberChic Beauty sin stempelplate kolleksjon nummer 2 på ønskelisten (hvilket ville vært en flott gave =), så har jeg ihvertfall planlagt å legge en manikyr med stempling fra en av mine UberChic plater senere i dag. Jeg håper den også vil bli bra =)

Å, ja, hvis du vil titte litt på UberChic sine nettsider, så kan du klikke her:
http://uberchicbeauty.com/ 



Thanks for stopping by my blog today! / Takk for at du stakk innom bloggen min i dag!
- Marie

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for leaving me a comment! Please do not be alarmed when your comment does not appear right after you have posted it. That happens because I approve all comments via email, to screen out spam. I look forward to reading what you have to say =)